مناجات

23 January 2013

33

قابِ اول: (ده هزار سال قبل)

نامه ی فوری به خدا

آقا جون این پائین اوضاع خیلی ریدماله ، بیس سی هزار ساله که همه چیز بهم ریخته ،نمی خوای کاری بکنی؟ نمی خوای برامون بینه و پیغمبر برفستی؟ تو را به تو قسم فکری کن.

قابِ دوم:  (بیست هزار سال بعد)

پاکت نامه ی ارسال شده به خدا در اداره ی پست

مامور اداره ی پست مهر بزرگی روی آن می زند

“نشانیِ مورد نظر پیدا نشد”

.

قابِ سوم: (بیست هزارو یک روز بعد)

نامه ی مساعدت خواهی ساکنان کره ی BE720CZ به خداوند مهربان

خدای عزیز و یگانه لطفا . . .

قابِ چهارم: (دویست هزار سال بعد)

پاکت نامه روی میزِ رئیسِ پست خانه

“در تمام این سال ها نشانی مورد نظر پیدا نشد”

.

قابِ پنجم: (دویست هزارو یک روز بعد)

نامه ی اهالی زمان برای درخواست برکت و اجابت برای خدای قادرِ متعال

بار الها ، پرودگارا لطف و محبتت را شامل حال ما کن و . . .

قابِ ششم: (دو ملیون سالِ بعد)

مامور وظیفه شناس اداره ی پست پاکت نامه ای را داخل  قفسه ای  قرار می دهد. زیر قفسه  باریکه ی کاغذی چسبیده شده و روی آن نوشته شده  “نامه هایی که آدرسشان پیدا نشد”

قابِ هفتم

قابِ هشتم

.

.

.

قابِ ششصد و سی و هفت ملیون و دویست و هشتاد و دو هزار و نهصد و پنجاه و سه

.

.

.

قآبِ . . .

.

.

.

. . . و این داستانِ تکراری تا آخرین روزِ حیاتِ آخرین موجودِ هوشمند در تمام کائنات با ریتم های مختلف و در ژانرهای متنوع تکرار و تکرار شد.

Advertisements

3 Responses to “مناجات”

  1. ش said

    Big like:)

  2. قارپوز said

    مش جاواد .سن تورک سن ؟. هارالی سان ؟ . نیه بس ایندی یازمسان ؟ سنه نولوب ؟ سن کی یاخشی یازرسان .نیه بس دایان میسان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: